преглед

на търг

9751-3781

Търг 9751-3781 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-5-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 284, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 1352, ОЗМ: 0

Общо: 1676м³

Начална цена: 79771.00 лв.

Стъпка: 798 лв.

Гаранция: 3988 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019