преглед

на търг

9751-3780

Търг 9751-3780 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-4-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, дрш

Дървесина (м³): Едра: 267, Средна: 35, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 1436, ОЗМ: 296

Общо: 2052м³

Начална цена: 129098.00 лв.

Стъпка: 1291 лв.

Гаранция: 6454 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019