преглед

на търг

9751-3778

Търг 9751-3778 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-2-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, здб, цр, яс, срлп

Дървесина (м³): Едра: 144, Средна: 116, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 1420, ОЗМ: 448

Общо: 2178м³

Начална цена: 126859.00 лв.

Стъпка: 1270 лв.

Гаранция: 6342 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019