преглед

на търг

9751-3777

Търг 9751-3777 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-1-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, цр, лп

Дървесина (м³): Едра: 175, Средна: 160, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 1258, ОЗМ: 445

Общо: 2055м³

Начална цена: 120985.00 лв.

Стъпка: 1210 лв.

Гаранция: 6049 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019