преглед

на търг

9000-3768

Търг 9000-3768 - ДГС Варна

Обект No. 10-12-2019

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 216, Дребна: 83

Дърва (м³): За огрев: 949, ОЗМ: 0

Общо: 1323м³

Начална цена: 71177.50 лв.

Стъпка: 712 лв.

Гаранция: 3558 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Договор

09.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Допълнителен документ

16.07.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019