преглед

на търг

9000-3767

Търг 9000-3767 - ДГС Варна

Обект No. 10-11-2019

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, бл, цр, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 237, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 1257, ОЗМ: 0

Общо: 1735м³

Начална цена: 98878.00 лв.

Стъпка: 989 лв.

Гаранция: 4943 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Допълнителен документ

16.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019