преглед

на търг

9000-3765

Търг 9000-3765 - ДГС Варна

Обект No. 10-9-2019

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 190, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 631, ОЗМ: 0

Общо: 1060м³

Начална цена: 65711.50 лв.

Стъпка: 658 лв.

Гаранция: 3285 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Допълнителен документ

16.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019