преглед

на търг

9000-3763

Търг 9000-3763 - ДГС Варна

Обект No. 10-8-2019

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 188, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 1089, ОЗМ: 0

Общо: 1423м³

Начална цена: 77017.50 лв.

Стъпка: 770 лв.

Гаранция: 3850 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019