преглед

на търг

9820-3761

Търг 9820-3761 - ДГС Смядово

Обект No. 8-13-2019

Дата на публикуване: 27.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 24м³

Начална цена: 1810.00 лв.

Стъпка: 18 лв.

Гаранция: 90 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2019

Документация за провеждане на търг

27.02.2019

Проекто-договор

27.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019