преглед

на търг

9850-3754

Търг 9850-3754 - ДГС Преслав

Обект No. 6-7-2019

Дата на публикуване: 27.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 212м³

Начална цена: 21735.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 1080 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2019

Документация за провеждане на търг

27.02.2019

Проекто-договор

27.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Договор

04.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019