преглед

на търг

9850-3753

Търг 9850-3753 - ДГС Преслав

Обект No. 6-6-2019

Дата на публикуване: 26.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 65м³

Начална цена: 5330.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 260 лв.

Първа дата: 20.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.02.2019

Документация за провеждане на търг

26.02.2019

Проекто-договор

26.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Договор

04.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.02.2019

Допълнителен документ

26.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019