преглед

на търг

9850-3748

Търг 9850-3748 - ДГС Преслав

Обект No. 6-4-2019

Дата на публикуване: 21.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 129м³

Начална цена: 14835.00 лв.

Стъпка: 440 лв.

Гаранция: 740 лв.

Първа дата: 13.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2019

Документация за провеждане на търг

21.02.2019

Проекто-договор

21.02.2019

Протокол от проведен търг

18.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2019

Допълнителен документ

21.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2019