преглед

на търг

9820-3747

Търг 9820-3747 - ДГС Смядово

Обект No. 8-7-2019

Дата на публикуване: 21.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, цр, гбр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 329, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 329м³

Начална цена: 34315.00 лв.

Стъпка: 343 лв.

Гаранция: 1716 лв.

Първа дата: 13.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2019

Документация за провеждане на търг

21.02.2019

Проекто-договор

21.02.2019

Протокол от проведен търг

20.03.2019

Договор

25.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2019