преглед

на търг

9870-3746

Търг 9870-3746 - ДГС Върбица

Обект No. 7-5-2019

Дата на публикуване: 19.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 79.64, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 79.64м³

Начална цена: 7777.55 лв.

Стъпка: 155 лв.

Гаранция: 311 лв.

Първа дата: 13.03.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2019

Документация за провеждане на търг

19.02.2019

Проекто-договор

19.02.2019

Протокол от проведен търг

18.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2019