преглед

на търг

9300-3745

Търг 9300-3745 - ДГС Добрич

Обект No. 14-8-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 124, Средна: 207, Дребна: 296

Дърва (м³): За огрев: 1431, ОЗМ: 0

Общо: 2058м³

Начална цена: 141579.00 лв.

Стъпка: 1416 лв.

Гаранция: 7079 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Договор

02.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019