преглед

на търг

9300-3744

Търг 9300-3744 - ДГС Добрич

Обект No. 14-7-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 103, Средна: 115, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 492, ОЗМ: 0

Общо: 777м³

Начална цена: 53287.00 лв.

Стъпка: 533 лв.

Гаранция: 2664 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Договор

04.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019