преглед

на търг

9300-3743

Търг 9300-3743 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, срлп, чрн, цр

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 164, Дребна: 255

Дърва (м³): За огрев: 764, ОЗМ: 0

Общо: 1258м³

Начална цена: 90875.00 лв.

Стъпка: 909 лв.

Гаранция: 4544 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019