преглед

на търг

9300-3741

Търг 9300-3741 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 304, Дребна: 144

Дърва (м³): За огрев: 1109, ОЗМ: 0

Общо: 1611м³

Начална цена: 109769.00 лв.

Стъпка: 1098 лв.

Гаранция: 5488 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Договор

02.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019