преглед

на търг

9300-3739

Търг 9300-3739 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 222, Дребна: 134

Дърва (м³): За огрев: 517, ОЗМ: 0

Общо: 877м³

Начална цена: 59063.00 лв.

Стъпка: 591 лв.

Гаранция: 2953 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019