преглед

на търг

9300-3738

Търг 9300-3738 - ДГС Добрич

Обект No. 14-1-2019

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, глд, пляс

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 110, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 369, ОЗМ: 0

Общо: 616м³

Начална цена: 50267.00 лв.

Стъпка: 503 лв.

Гаранция: 2513 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

11.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.03.2019