преглед

на търг

9870-3725

Търг 9870-3725 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2019

Дата на публикуване: 11.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 89.71, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 89.71м³

Начална цена: 8755.28 лв.

Стъпка: 175 лв.

Гаранция: 350 лв.

Първа дата: 28.02.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.02.2019

Документация за провеждане на търг

11.02.2019

Проекто-договор

11.02.2019

Протокол от проведен търг

01.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2019