преглед

на търг

9500-3712

Търг 9500-3712 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-6-2019

Дата на публикуване: 06.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 148, Дребна: 88

Дърва (м³): За огрев: 809, ОЗМ: 0

Общо: 1067м³

Начална цена: 81640.00 лв.

Стъпка: 820 лв.

Гаранция: 4082 лв.

Първа дата: 27.02.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2019

Документация за провеждане на търг

06.02.2019

Проекто-договор

06.02.2019

Протокол от проведен търг

28.02.2019

Договор

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2019

Допълнителен документ

17.04.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2019