преглед

на търг

9500-3711

Търг 9500-3711 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-5-2019

Дата на публикуване: 06.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: брс, ак, глд, мх, чрн, пляс

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 159, Дребна: 102

Дърва (м³): За огрев: 861, ОЗМ: 0

Общо: 1142м³

Начална цена: 86178.00 лв.

Стъпка: 862 лв.

Гаранция: 4308 лв.

Първа дата: 27.02.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2019

Документация за провеждане на търг

06.02.2019

Проекто-договор

06.02.2019

Протокол от проведен търг

28.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2019