преглед

на търг

9850-3706

Търг 9850-3706 - ДГС Преслав

Обект No. 6-3-2019

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 364м³

Начална цена: 36440.00 лв.

Стъпка: 1090 лв.

Гаранция: 1822 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Протокол от проведен търг

01.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2019