преглед

на търг

9850-3704

Търг 9850-3704 - ДГС Преслав

Обект No. 6-2-2019

Дата на публикуване: 04.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, цр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 554, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 554м³

Начална цена: 47625.00 лв.

Стъпка: 1420 лв.

Гаранция: 2380 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.02.2019

Документация за провеждане на търг

04.02.2019

Проекто-договор

04.02.2019

Протокол от проведен търг

01.03.2019

Договор

02.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.02.2019

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2019