преглед

на търг

9870-3699

Търг 9870-3699 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2019

Дата на публикуване: 31.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 39.53, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 39.53м³

Начална цена: 4037.28 лв.

Стъпка: 81 лв.

Гаранция: 162 лв.

Първа дата: 20.02.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2019

Документация за провеждане на търг

31.01.2019

Проекто-договор

31.01.2019

Протокол от проведен търг

21.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.02.2019