преглед

на търг

9900-3698

Търг 9900-3698 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-5-2019

Дата на публикуване: 31.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 119м³

Начална цена: 8330.00 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 400 лв.

Първа дата: 20.02.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2019

Документация за провеждане на търг

31.01.2019

Проекто-договор

31.01.2019

Протокол от проведен търг

01.03.2019

Договор

08.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2019