преглед

на търг

7900-3697

Търг 7900-3697 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-5-2019

Дата на публикуване: 28.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 697, Средна: 72, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 769м³

Начална цена: 68399.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 3420 лв.

Първа дата: 15.02.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.01.2019

Документация за провеждане на търг

28.01.2019

Проекто-договор

28.01.2019

Протокол от проведен търг

18.02.2019

Договор

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2019