преглед

на търг

7700-3696

Търг 7700-3696 - ДГС Търговище

Обект No. 16-2-2019

Дата на публикуване: 28.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, лп, тп, ак

Дървесина (м³): Едра: 450, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 450м³

Начална цена: 37110.00 лв.

Стъпка: 742 лв.

Гаранция: 1484 лв.

Първа дата: 15.02.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.01.2019

Документация за провеждане на търг

28.01.2019

Проекто-договор

28.01.2019

Протокол от проведен търг

18.02.2019

Договор

08.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2019