преглед

на търг

9000-3686

Търг 9000-3686 - ДГС Варна

Обект No. 10-2-2019

Дата на публикуване: 24.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 31м³

Начална цена: 2790.00 лв.

Стъпка: 28 лв.

Гаранция: 139 лв.

Първа дата: 13.02.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2019

Документация за провеждане на търг

24.01.2019

Проекто-договор

24.01.2019

Протокол от проведен търг

18.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2019