преглед

на търг

9000-3685

Търг 9000-3685 - ДГС Варна

Обект No. 10-1-2019

Дата на публикуване: 24.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 24м³

Начална цена: 2160.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 108 лв.

Първа дата: 13.02.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2019

Документация за провеждане на търг

24.01.2019

Проекто-договор

24.01.2019

Протокол от проведен търг

18.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2019