преглед

на търг

7800-3679

Търг 7800-3679 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-9-2019

Дата на публикуване: 17.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 135, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 50

Общо: 279м³

Начална цена: 21645.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 06.02.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.01.2019

Документация за провеждане на търг

17.01.2019

Проекто-договор

17.01.2019

Протокол от проведен търг

08.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.02.2019