преглед

на търг

9170-3678

Търг 9170-3678 - ДГС Суворово

Обект No. 12-4-2019

Дата на публикуване: 14.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 135, Дребна: 310

Дърва (м³): За огрев: 768, ОЗМ: 0

Общо: 1215м³

Начална цена: 79217.00 лв.

Стъпка: 1584 лв.

Гаранция: 3960 лв.

Първа дата: 01.02.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2019

Документация за провеждане на търг

14.01.2019

Проекто-договор

14.01.2019

Протокол от проведен търг

19.02.2019

Договор

21.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.02.2019