преглед

на търг

9170-3676

Търг 9170-3676 - ДГС Суворово

Обект No. 12-2-2019

Дата на публикуване: 14.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 71, Дребна: 155

Дърва (м³): За огрев: 533, ОЗМ: 0

Общо: 762м³

Начална цена: 49913.00 лв.

Стъпка: 998 лв.

Гаранция: 2495 лв.

Първа дата: 01.02.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2019

Документация за провеждане на търг

14.01.2019

Проекто-договор

14.01.2019

Протокол от проведен търг

19.02.2019

Договор

21.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.02.2019