преглед

на търг

9500-3673

Търг 9500-3673 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-6-2019

Дата на публикуване: 11.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, лп, ак, дрш, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 44, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1134, ОЗМ: 0

Общо: 1202м³

Начална цена: 66752.00 лв.

Стъпка: 670 лв.

Гаранция: 3338 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2019

Документация за провеждане на търг

11.01.2019

Проекто-договор

11.01.2019

Протокол от проведен търг

19.02.2019

Договор

19.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2019

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.02.2019