преглед

на търг

9870-3665

Търг 9870-3665 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2019

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 302.15, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 302.15м³

Начална цена: 32317.63 лв.

Стъпка: 646 лв.

Гаранция: 1293 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019