преглед

на търг

9500-3664

Търг 9500-3664 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-4-2019

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 148, Дребна: 88

Дърва (м³): За огрев: 809, ОЗМ: 0

Общо: 1067м³

Начална цена: 81640.00 лв.

Стъпка: 820 лв.

Гаранция: 4082 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019