преглед

на търг

9500-3661

Търг 9500-3661 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-1-2019

Дата на публикуване: 10.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 166, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 791, ОЗМ: 0

Общо: 1076м³

Начална цена: 81763.00 лв.

Стъпка: 820 лв.

Гаранция: 4088 лв.

Първа дата: 30.01.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2019

Документация за провеждане на търг

10.01.2019

Проекто-договор

10.01.2019

Протокол от проведен търг

31.01.2019

Договор

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2019

Допълнителен документ

17.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2019