преглед

на търг

9900-3625

Търг 9900-3625 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-4-2019

Дата на публикуване: 18.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 147, Средна: 45, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 701, ОЗМ: 0

Общо: 893м³

Начална цена: 55056.90 лв.

Стъпка: 560 лв.

Гаранция: 2750 лв.

Първа дата: 10.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2018

Документация за провеждане на търг

18.12.2018

Проекто-договор

18.12.2018

Протокол от проведен търг

23.01.2019

Договор

31.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2018

Допълнителен документ

18.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.01.2019