преглед

на търг

9900-3623

Търг 9900-3623 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2019

Дата на публикуване: 18.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 240, Средна: 155, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 490, ОЗМ: 11

Общо: 903м³

Начална цена: 52012.30 лв.

Стъпка: 530 лв.

Гаранция: 2600 лв.

Първа дата: 10.01.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2018

Документация за провеждане на търг

18.12.2018

Проекто-договор

18.12.2018

Протокол от проведен търг

23.01.2019

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2018

Допълнителен документ

18.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.01.2019