преглед

на търг

9900-3622

Търг 9900-3622 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-1-2019

Дата на публикуване: 18.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 208, Средна: 52, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 654, ОЗМ: 14

Общо: 929м³

Начална цена: 52783.80 лв.

Стъпка: 530 лв.

Гаранция: 2630 лв.

Първа дата: 10.01.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2018

Документация за провеждане на търг

18.12.2018

Проекто-договор

18.12.2018

Протокол от проведен търг

23.01.2019

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2018

Допълнителен документ

18.12.2018

Допълнителен документ

19.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.01.2019