преглед

на търг

9200-3621

Търг 9200-3621 - ДГС Провадия

Обект No. 13-2-2019

Дата на публикуване: 18.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 497, Средна: 175, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1099, ОЗМ: 0

Общо: 1771м³

Начална цена: 107440.67 лв.

Стъпка: 1300 лв.

Гаранция: 5372 лв.

Първа дата: 10.01.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2018

Документация за провеждане на търг

18.12.2018

Проекто-договор

18.12.2018

Протокол от проведен търг

11.01.2019

Договор

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.01.2019