преглед

на търг

9200-3620

Търг 9200-3620 - ДГС Провадия

Обект No. 13-1-2019

Дата на публикуване: 18.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 322, Средна: 293, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1121, ОЗМ: 0

Общо: 1736м³

Начална цена: 105317.33 лв.

Стъпка: 1270 лв.

Гаранция: 5266 лв.

Първа дата: 10.01.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2018

Документация за провеждане на търг

18.12.2018

Проекто-договор

18.12.2018

Протокол от проведен търг

11.01.2019

Договор

31.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2018

Допълнителен документ

19.04.2019

Допълнителен документ

05.07.2019

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.01.2019