преглед

на търг

9261-3619

Търг 9261-3619 - ДГС Цонево

Обект No. 11-4-2019

Дата на публикуване: 17.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 316, Средна: 103, Дребна: 165

Дърва (м³): За огрев: 2191, ОЗМ: 9

Общо: 2784м³

Начална цена: 183655.00 лв.

Стъпка: 3673 лв.

Гаранция: 7346 лв.

Първа дата: 11.01.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2018

Документация за провеждане на търг

17.12.2018

Проекто-договор

17.12.2018

Протокол от проведен търг

18.01.2019

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.01.2019