преглед

на търг

9261-3617

Търг 9261-3617 - ДГС Цонево

Обект No. 11-2-2019

Дата на публикуване: 17.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, яс, ак, дрш, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 254, Средна: 104, Дребна: 144

Дърва (м³): За огрев: 1967, ОЗМ: 10

Общо: 2479м³

Начална цена: 159628.00 лв.

Стъпка: 3193 лв.

Гаранция: 6385 лв.

Първа дата: 11.01.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2018

Документация за провеждане на търг

17.12.2018

Проекто-договор

17.12.2018

Протокол от проведен търг

18.01.2019

Договор

23.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.01.2019