преглед

на търг

9261-3616

Търг 9261-3616 - ДГС Цонево

Обект No. 11-1-2019

Дата на публикуване: 17.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, дрш, срлп

Дървесина (м³): Едра: 160, Средна: 129, Дребна: 175

Дърва (м³): За огрев: 2030, ОЗМ: 0

Общо: 2494м³

Начална цена: 150870.00 лв.

Стъпка: 3017 лв.

Гаранция: 6035 лв.

Първа дата: 11.01.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2018

Документация за провеждане на търг

17.12.2018

Проекто-договор

17.12.2018

Протокол от проведен търг

18.01.2019

Договор

14.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.12.2018

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.01.2019