преглед

на търг

7900-3588

Търг 7900-3588 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2019

Дата на публикуване: 10.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 697, Средна: 72, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 769м³

Начална цена: 68399.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 3420 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2018

Документация за провеждане на търг

10.12.2018

Проекто-договор

10.12.2018

Протокол от проведен търг

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2019