преглед

на търг

7800-3586

Търг 7800-3586 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-7-2019

Дата на публикуване: 07.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, яс, ак

Дървесина (м³): Едра: 417, Средна: 553, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 1544, ОЗМ: 120

Общо: 2659м³

Начална цена: 149377.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 7400 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2018

Документация за провеждане на търг

07.12.2018

Проекто-договор

07.12.2018

Протокол от проведен търг

08.01.2019

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2018

Допълнителен документ

07.12.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.01.2019