преглед

на търг

9700-3584

Търг 9700-3584 - ДГС Шумен

Обект No. 9-8-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 3, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 789, ОЗМ: 49

Общо: 893м³

Начална цена: 51213.00 лв.

Стъпка: 1536 лв.

Гаранция: 2560 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019