преглед

на търг

9700-3583

Търг 9700-3583 - ДГС Шумен

Обект No. 9-7-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, лп, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 649, ОЗМ: 29

Общо: 683м³

Начална цена: 34064.00 лв.

Стъпка: 1021 лв.

Гаранция: 1703 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019